تامین مواد شیمیایی

شرکت آروین بامداد پارس با بیش از 20 سال سابقه موفق و توان علمی شاخص در صنایع مختلف بویژه صنعت نفت و شناخت فرآیندهای تدارکات در بخش های مختلف صنعت و معدن، امکان تولید و تامین بسیاری از مواد شیمیایی و برخی از کاتالیست ها و تجهیزات تخصصی مورد نیاز در صنایع گوناگون کشور را با کیفیت مورد انتظار کارفرمایان، دارا می باشد و ضمن برخورداری از امکانات تولید منحصر به فرد در داخل کشور، با پشتیبانی دفاتر بین المللی، زیر ساخت های لازم را جهت تحقق تجارت و بازرگانی حرفه ای و مطمئن نظیر امکانات لجستیکی، انبار، موجودی دائمی مواد شیمیایی پر مصرف، در این حوزه فراهم نموده است.

 تأمین محصولات پتروشیمی و کارخانجات داخلی، قابل عرضه در بورس

 تولید مواد شیمیایی

1

 De-Emulsifier (ماده شیمیایی تعلیق شکن)

2

DRA (Drag Reducer Agent – کاهنده افت فشار خطوط لوله)

تجارت و تأمین مواد شیمیایی وارداتی

_

C2Cl4 Catalyst Grade

  • DGA
  • MDEA
  • Anti-Icing Fuel Additive
  • Morphine
  • Activated Carbon
  • DMDS (Di-Methyl Di-Sulfide)

تأمین انواع کاتالیست، مولکولارسیو و جاذب

_

Hydrogen Generation Catalysts

CO-MO, NI-MO Catalysts

Hydro treating Catalysts

Hydro Cracking Catalysts

FCC/RFCC Catalysts

LTS & HTS Catalysts

Molecular Sieves (4A, 5A, …)

Sulfur Guard

image

لیست محصولات

_

انواع اسید، انواع آمین (DEA، TEA و …)، انواع مشتقات گلای
کول (TEG، DEG، MEG) و …

صفحه اصلیتماس